Over Boert Bewust

Waarom Boert Bewust?

Boert Bewust werkt aan verbindingen tussen boeren en tuinders en de samenleving. We stimuleren ondernemers in de land- en tuinbouw om contact te zoeken met hun omgeving. Alleen zo ontstaat er een goede dialoog,  wederzijds respect en meer betrokkenheid van consumenten bij hun voedsel. Alle boeren en tuinders kunnen meedoen; van veehouders tot fruittelers, van gangbaar tot biologisch. Dat is de kracht van Boert Bewust.

Hoe dan?

Boert Bewust zorgt dat boeren zichtbaar worden, opgeleid worden om goed te acteren in de samenleving, geeft hen een handvat om hun verhaal te vertellen en zorgt door middel van activiteiten voor meer betrokkenheid met de samenleving. Deelnemers zijn verbonden aan een Boert Bewust-streek. In de streek werken ze gezamenlijk aan activiteiten waarbij ze hun omgeving op een innovatieve manier betrekken bij hun bedrijf. Wil je weten wat voor activiteiten er gebeuren? Bekijk dan de sites van onze streken.

Maatschappelijk verantwoorde bedrijven

Al onze deelnemers halen een Boert Bewust Score. Zij moeten minimaal 10 punten scoren op zaken die zij extra doen op hun bedrijf naast wat volgens de wet verplicht is. Denk aan de uitstraling van hun bedrijf, het zorgvuldig omgaan met klimaat en energie, de gezondheid van dieren en aan de goede relatie met de samenleving. De scores worden iedere drie jaar opnieuw bekeken. Zo blijven onze deelnemers zich ontwikkelen en verantwoord ondernemen.

Stichting Boert Bewust

De Stichting Boert Bewust wil lopende streken en streken in ontwikkeling  een zetje in de juiste richting geven zodat er straks een volledig zelfredzame Boert Bewust-streek draait in elke regio. De doelstelling van Stichting Boert Bewust is een landelijke dekking met vijftien tot twintig Boert Bewust streken met in totaal zeshonderd  deelnemende agrarische bedrijven. Onze partners helpen ons hierbij.

Wat anderen over ons zeggen

 • Het was super interessant om een boerderij te bezoeken met ons gezin. De kinderen weten nu waar melk vandaan komt en hoe het in de winkel komt. Zelf is mijn beeld ook veranderd, ik wist niet dat de koeien zoveel vrijheid hebben in de stal.

  Jannie Visscher
  Jannie VisscherBezoeker
 • Vallei Boert Bewust spreekt mij erg aan omdat jong en oud op een toegankelijke manier kan kennismaken met alles wat met ‘boeren’ te maken heeft. En dat slaat aan: steeds meer mensen komen in aanraking met agrariërs en krijgen waardering voor wat zij doen en welke belangrijke plek zij in onze samenleving innemen

  Aart de Kruijff
  Aart de Kruijff Gemeente Barneveld
 • Wij zijn trots op ons bedrijf en de agrarische sector en willen dit heel graag laten zien. Je merkt dat veel zaken die voor ons gewoon zijn, voor de bezoekers een eye-opener zijn. Daardoor ontstaat meer begrip voor elkaar.

  Henk en Willy Jansen uit Otterlo
  Henk en Willy Jansen uit Otterlodeelnemers Boert Bewust
,